Skip to content
  Suomi
   alupromarine_main

   Alupro Marine

   Perfect air

   We can filter out 99.9% of the water particles in the air — no more mist or water droplets in places where they can wreak havoc saving you downtime and money.

   BIM:n avulla tieto kulkee paremmin ja kulut ja ajantuhlaus vähenee

   BIM:n avulla tieto kulkee paremmin ja kulut ja ajantuhlaus vähenee

   Rakennushankkeiden on vaikea valmistua aikataulussa ja budjetissa. Rakentaminen on pirstoutunut useiden eri suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kokonaisuudeksi, joita rakennuttajan pitäisi hallita. Ratkaisun rakennusprojektien tiedonkulun haasteisiin toisi tietomallien laajempi hyödyntäminen. Lue, miten BIM:n eli tietomallinnuksen avulla tiedonkulku paranee ja rakennukset valmistuvat sekä aikataulussa että budjetissa.

   Rakentaessa korjataan jo tehtyä työtä, koska tieto ei kulje

   Alupro_BIM-opas_kansiYli puolet rakennusprojekteista ei pysy aikataulussa tai budjetissa. Noin puolet rakennuttamisen aikaisesta ylläpitotyöstä on reagoimista ilmenneisiin ongelmiin. Ongelmien ja vikojen ehkäisyn sijasta joudutaan siis korjaamaan jotain, joka on kenties vastikään asennettu. Suunnilleen kolmannes kaikesta tehdystä työstä on jo tehdyn työn tekemistä uudelleen. Kun yksi vaihe on saatu valmiiksi ja siirrytään seuraavaan, todetaankin, että eteenpäin ei päästä, ennen kuin palataan askel taaksepäin.

   Tällainen on valitettavasti normaalia rakennusalalla. Etenkin suuret ja julkiset rakennushankkeet ovat monimutkaisia ja pitkiä, ja niiden hallinta olisi haasteellista myös ilman tiuhaa virheiden tekemistä ja korjaamista.

   Rakennusprojektien hallinta on monimutkaista juuri siksi, että osapuolia on niin monia ja tiimit voivat olla keskenään hyvin hajallaan. Hajanaisuus johtaa siihen, että tieto kulkee huonosti urakoitsijalta toiselle. Kaikki muutkin haasteet rakentamisen prosesseissa juontavat tiedon jakamisen ja käyttämisen vaikeuksista. Jos dataa jaettaisiin enemmän ja se olisi aina ajantasaista ja kaikille saatavaa, niin arkkitehtien, rakennuttajien kuin omistajien yhteistyö sujuisi paremmin ja virheitä syntyisi paremmin.

   Näin tietomallinnus auttaa rakentamisessa

   Rakennuksen tietomalli eli BIM on kolmiulotteinen malli rakennuksesta. Lisäksi tietomallien muina ulottuvuuksina niihin sisältyy tarkat tiedot esimerkiksi materiaaleista ja aikatauluista. Suunnitteludokumentit yhdistetään yhteen malliin, johon kaikilla osapuolilla on pääsy, olivat he sitten toimistolla tai kentällä.

   Nimetön 4

   Mitä hyötyä siis tietomallinnuksesta on käytännössä?

   BIM auttaa säästämään rahaa. Etenkin isoissa hankkeissa syntyy säästöjä, kun virheitä ennakoidaan ja ehkäistään tarkemmin: vähemmän tyhjäkäyntiä ja enemmän oikeiden asioiden tekemistä oikeaan aikaan tarkoittaa.

   Samoin kaikilta osapuolilta säästyy aikaa. Prosessi nopeutuu suunnittelusta lähtien, kun tieto on saatavampaa, ajantasaisempaa ja läpinäkyvää. Kun käytössä on yksi dokumentti, tietoa ei tarvitse syöttää useisiin lähteisiin. Työmaalla ei tarvitse tehdä tarkistusmittauksia tai miettiä osien kiinnitysratkaisuja, kun jo tietomallin pohjalta tiedetään, miten tarkalleen osat sopivat yhteen. Jokainen vaihe tarvitsee tehdä vain kerran.

   Yhteisen tietomallin avulla arkkitehtien ja suunnittelijoiden visiot toteutuvat tarkemmin. Jos arkkitehdeista aiemmin on tuntunut, että rakennuttajat pilaavat heidän visionsa, BIM:n avulla he voivat luottaa siihen, että visio on yksityiskohtiaan myöten urakoitsijoiden nähtävissä ja käytettävissä. Tietomallien simulaatiot varmistavat, ettei rakennusvaiheessa tule yllätyksiä, joita suunnitellessa ei ollut huomioitu. Kustannuksetkin ovat paremmin tiedossa.

   Kun tietomallia käytetään aina ja oikein, kaikkien sidosryhmien välinen kommunikointi helpottuu. Ei tarvitse tarkistaa, mitä tuotteita pitää tilata milloinkin, ei kysellä jokaiselta taholta erikseen, missä vaiheessa projekti on, eikä varmistaa, pitävätkö suunnitteludokumenttien tiedot paikkansa.

   Tee tietomallinnuksesta kilpailuetusi, me autamme

   Joko hyödynnätte tietomallinnusta rakennusprojekteissanne? Kun haluatte varmistaa, että jokainen rakennushanke on hallittu prosessi, BIM kannattaa ottaa haltuun. Tietomallin ja rakennuksen digitaalisen kaksosen olemassaolo ei vielä ratkaise kaikkia ongelmia, vaan se täytyy ottaa osaksi kaikkia toimintaprosesseja. Silloin BIM on rakennusliikkeelle ratkaiseva kilpailuetu.

   Alupro on julkisivurakentamisesta tunnettu yritys, joka varmistaa, että arkkitehtien visiot ja rakennuttajien taloudelliset ja käytännölliset vaatimukset kohtaavat. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tietomallinnuksen mahdollisuuksia tarjoamalla sekä ohjelmistot että hyviksi todetut työtavat.

   Ota yhteyttä!