Skip to content
en
  Suomi
   alupromarine_main

   Alupro Marine

   Perfect air

   We can filter out 99.9% of the water particles in the air — no more mist or water droplets in places where they can wreak havoc saving you downtime and money.

   Toiminnan perustana avoimuus, vastuullisuus ja luotettavuus

   Laatu

   Toimintapolitiikka

   Asiakkaiden odotusten tunnistaminen ja henkilöstön osaaminen ovat Aluprolle menestyksen ehto. Henkilöstön koulutus on osa jatkuvaa parantamista. Toteutamme henkilöstön hyvinvointia ja toimintaa kehittäviä kehityshankkeita, asetamme laaduntuottokykyä seuraavia mittareita vuosittain.

   Tuotetiedon hallinta (PIM), tiedon jakaminen eri julkaisukanaviin sekä muu viestintä on osa laadunhallintaa, niin sisäisesti henkilökunnalle kuin ulkoisesti toimittajille ja muille sidosryhmille.

   Tietomalleihin (BIM) perustuvalla toimintatavallamme autamme kaikkia rakennusprojektin osapuolia onnistumaan ja pelaamaan yhteen. Parannamme tiedonkulkua ja pienennämme virheiden mahdollisuutta. Teemme parhaamme suunnitelmien tinkimättömän toteutuksen eteen.

   Toiminnassaan Alupro Oy on luonnollisesti sitoutunut noudattamaan ympäristönsuojelu- sekä työterveys ja -turvallisuus -lakeja ja vaatimuksia. Toiminnan ympäristönäkökohdat sekä työterveys ja -turvallisuusvaarat on kartoitettu. Henkilöstömme tunnistaa oman työnsä vaikutukset niin ympäristöön kuin työturvallisuuteen ja koko organisaatio sitoutuu ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi Alupro Oy on sitoutunut ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn sekä resurssien kestävään käyttöön.

   Asiakas ja muiden vaatimusten huomioimiseksi olemme dokumentoineet prosessien menettelykuvaukset. Johto sitoutuu laadunhallinnan ylläpitoon, ja jokainen Alupron työntekijä sitoutuu noudattamaan sovittuja menettelyitä. Menettelyt sisältävät ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 3834-2 ja tuotestandardi 1090-1-2-3 vaatimukset.

   FI_9001_14001_45001

    

   Tuotehyväksyntä ja CE-merkintä

   CE-merkintä koskee rakennustuotteita, joilla on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. Säleiköt ja ritilät eivät tällä hetkellä kuulu minkään harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan.

   CE-merkitsemisen sijaan olemme toteuttaneet ratkaisuja rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä. Rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittaminen edellyttää päärakennesuunnittelijan asiantuntijalausuntoa, missä todetaan aiotun toteutuksen suunnitelmanmukaisuus. Tarkastelussa on huomioitu toteutukseen kohdistuvat olennaiset tekniset vaatimukset ja niiden suoritustasot, kuten kuormituskestävyys, palokäyttäytyminen ja pitkäaikaiskestävyys.

   CE-merkittävät tuotteet

   Mikäli sinulla on harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvia hitsattavia alumiinikokoonpanoja ja tuotejärjestelmiä, käänny puoleemme.

   Valmistuksemme laadunvarmistus täyttää kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyvät ehdot, jotka on esitetty EN1090-1:2009 + A1:2011 standardissa.

   Sertifioitua hitsausta

   Meillä on EN ISO 3834-2:2005 sertifikaatti alumiinin hitsausprosesseille 131 ja 141.

   Hitsaajamme ovat pätevöitetty standardin EN ISO 9606-02 mukaisesti ja hitsausohjeemme on hyväksytty standardin EN ISO 15614-2 mukaisilla menetelmäkokeilla.

   Vaatimustenmukaisuusvakuutus (pdf)

   Huolehdimme teknologian elinkaaresta

   Vain pieni osa kannettavan tietokoneen elinkaaren energiasta kuluu sen käytön aikana. Suurin osa energiasta kuluu valmistusprosessissa.

   Tämän vuoksi tietokoneen eliniän pidentäminen on järkevää ja ympäristöystävällistä, sillä se vähentää päästöjä [CO2], energiankulutusta ja jätteiden määrää. Samalla säästetään tuotantomateriaaleja.

   3stepIT-Ymparistotodistus