Skip to content
  Suomi
   alupromarine_main

   Alupro Marine

   Perfect air

   We can filter out 99.9% of the water particles in the air — no more mist or water droplets in places where they can wreak havoc saving you downtime and money.

   Arkkitehti, tunnetko BIM:n mahdollisuudet hankkeiden toimitusketjussa?

   Arkkitehti, tunnetko BIM:n mahdollisuudet hankkeiden toimitusketjussa?

   Kuvassa: Mall of Triplan lasinen Käärmekatos.

   Tietomallinnusta käytetään rakennushankkeissa päivittäin – mutta tiedätkö, miten se voisi auttaa vielä paremmin arkkitehdin suunnitelmien toteuttamisessa? BIM tarjoaa monia mahdollisuuksia parantaa esimerkiksi tiedonkulkua ja auttaa pysymään kiivaassa muutostahdissa mukana, mutta varmistaa myös, että arkkitehdin visioon ei tarvitse tehdä muutoksia. 

   Lue, miksi Alupro peräänkuuluttaa tietomallien laajempaa hyödyntämistä ja mitä olemme itse oppineet tietomalleista esimerkiksi tehdessämme Pasilan Triplan lasista Käärmekatosta. BIM auttoi välttämään ongelmat, koska jokainen uniikki lasi- ja teräsosa oli valmistettu millilleen suunnitelman mukaan.


   Tietomallinnuksen hyödyntämätön potentiaali auttaisi vaativissa, yksityiskohtaisissa kohteissa

   Rakennusprojektien sidosryhmät käyttävät tietomalleja keskenäisessä viestinnässä. Tietoja tuotteista välitetään toimittajalta toiselle. Ja tietenkin BIM on tarkka, kolmiulotteinen malli kohteesta.

   Tietomalli pystyisi silti paljon enempäänkin. Tällä hetkellä rakennusten yksityiskohtia suunnitellaan edelleen kaksiulotteisesti, jotta mallista ei tule liian raskas ohjelmistojen pyöritettäväksi sujuvasti. Eri suunnittelualojen tiedot eivät päivity yhteen ja samaan malliin, vaan tieto pirstaloituu.

   Koska käytössä on niin paljon erilaisia ohjelmia, natiivimallia ei voi jakaa. Sen sijaan työstettäväksi ja jaettavaksi tulee IFC-versio. Tietomallien päivittäminen projektipankkiin voi olla satunnaista, eikä kukaan johda tietomallin käyttöä järjestelmällisesti.

   Kun tietomallin mahdollisuuksia kolmen ulottuvuuden lisäksi ei hyödynnetä, ei kukaan voi täysin luottaa tietomalliin ja siihen, onko käsillä oleva tiedosto varmasti ajantasainen. Niin sanottua livetilannetta ei ole missään. Kun kaikkia suunnittelualoja ei ole huomioitu suunnittelussa, on mahdollista, että suunnitellut osat ja rakenteet tulevatkin törmäämään. Rakenteita ja rakennuksen yksityiskohtia jää työmaalla sovellettavaksi ja ratkaistavaksi, mikä lisää riskiä virheille ja viivästyksille.

   Lue myös: BIM:n avulla rakennushanketta operoidaan paikkariippumattomasti

   Esimerkkinä Triplan Lasikäärme

    YIT:n rakennuttama, lyhyessä ajassa jo paljon huomiota herättänyt Mall of Tripla on Pasilan uusi maamerkki. Alupro oli mukana Triplan rakentamisessa ja teki kohteeseen sisäpihalle käärmemäisesti kiemurtelevan katoksen, kaksi lasituulikaappia ja neljä tuuliseinää. Käärmekatos suunniteltiin täysin arkkitehdin vision ja suunnitelman mukaisesti. Katos koostuu katon lasilevyistä ja teräksisestä kehikosta.

   Lasikatoksessa on satoja lasilevyjä, joista jokainen on eri muotoinen. Katoksen kallistukset eri suuntiin vaihtelevat koko matkalta. Marginaalitoleranssi katoksessa oli harvinaisen pieni, siksi suunnittelussa, osien valmistuksessa ja asennuksessa täytyi olla äärimmäisen tarkka. Lasi on herkkä materiaali, jota ei voi pakottaa paikalleen eikä siihen voi tehdä uusia kiinnitysreikiä. Uuden lasiosan tilaamisessa olisi kestänyt jopa viisi viikkoa. 

   Alupro suunnitteli käärmekatoksen IFC-tiedoston pohjalta. Tuotteet suunniteltiin, valmistettiin ja tilattiin saman mallin pohjalta, ei tarkemittausten mukaan. Lasien työstöön valittiin vaativia ja tarkkoja CNC-leikkauksia tukeva lasitoimittaja. Alupro huolehti omien ja aliurakoitsijoiden mallien yhteensovituksesta jakamiensa lähtötietojen ja alihankkijan konepajassa tehtyjen osakuvien mukaan.

   cde4f4d2ee1fab400aabea39072459d12a9fa3e5_69370_01Alupro toteutti Mall of Triplan käärmemäisesti kiemurtelevan katoksen. Asemalohkon ja katoksen suunnittelijana toimi Sweco Architects Oy.

   Tietomallinnuksen ansiosta Triplan Käärmekatoksessa

   • jokainen lasilevy sopi tismalleen tarkoitetulle paikalleen
   • katoksen osalta pysyttiin suunnitelmassa tiukoista sovituksista huolimatta
   • tilattavat ja itse valmistetut tuotteet saapuivat työmaalle suunnitelmien mukaisesti
   • Alupron ja aliurakoitsijan mallit sopivat täydellisesti yhteen.

   Poimi vinkit tietomallinnukseen

   Kuinka rakennukset valmistuvat aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti? Tässä muutama Alupron vinkki:

   • Pidä säännöllisiä palavereita suunnittelua ohjaavien tahojen kanssa ja seuraa yhteisiä pelisääntöjä mallin jakamisen ja tallentamisen suhteen.
   • Selvitä, kenellä on vastuu tiedottaa malliin tulevista muutoksista eri suunnittelualoille, jotta kaikilla on ajantasainen kuva.
   • Varmista, että tietomallista toimitetaan rakennuksen loppukäyttäjälle todellista toteutusta kuvaava versio.

   Katso video tietomallien hyödyntämisestä ja vinkkejä esimerkkikohteista

   Peräänkuulutamme tietomallin jakamista ja päivittämistä. Tietomallin tulisi olla jopa hankintaa ohjaava asia, ei pelkästään kolmiulotteinen versio kohteesta!

   Katso lisää esimerkkejä ja kuuntele oppeja tietomallin hyödyntämisestä ja suunnitelmien paremmasta yhteensovittamisesta! Alupron asiantuntijat jakavat parhaita oppeja ja vinkkejä tietomallin mahdollisuuksien hyödyntämisestä. 

   Videolta kuulet, miten tietomallinnuksen, digitaalisuuden ja avoimuuden avulla suunnitellaan ja rakennetaan arkkitehtuurisesti erityisiä kohteita. Kuulet lisää oppeja kohteista, joissa arkkitehdin näkemystä ei tarvinnut muuttaa ja kohde valmistui täysin suunnitelmien mukaan, IFC-mallin pohjalta.