Skip to content
  Suomi
   alupromarine_main

   Alupro Marine

   Perfect air

   We can filter out 99.9% of the water particles in the air — no more mist or water droplets in places where they can wreak havoc saving you downtime and money.

   Huomaamaton pistekiinnitys Urhea-hallin verkkojulkisivussa

   Huomaamaton pistekiinnitys Urhea-hallin verkkojulkisivussa

   21 Helsinkiin Mäkelänrinteen Kampukselle valmistui uusi liikuntahalli. Jatke Oy:n urakoima halli sai julkisivuunsa pistemäisesti kiinnitetyn metalliverkon. Kiinnitysratkaisun ansiosta ylhäältä päin tuleva julkisivuvalaistus näkyy verkossa kauniisti ilman varjoja, ja oikealla limityksellä verkon sisäiset toleranssit on häivytetty taidokkaasti.

   Lue, millaisilla teknisillä ratkaisuilla verkkojulkisivu saatiin kiinnitettyä ja limitettyä niin, että se on vähäeleisen tyylikäs ja kiinnitysrakenteet jättävät mahdollisimman vähän varjoa valaistuun ulkoseinään.

   Mäkelänrinteen kampus huippu-urheilijoille sai uuden urheiluhallin

   Urhea-halli on huippu-urheilijoille ja urheiluseuroille suunniteltu monikerroksinen rakennus, joka tarjoaa tiloja peilisaleista pallokenttiin ja kaikkeen siltä väliltä.

   Urhea-halli

   • Pääurakoitsija: Jatke OY

   • Arkkitehtitoimisto: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy

   • 14 000 m²

   Keskeisellä sijainnilla Urhea-halli oli logistisesti tarkkuutta ja hyvää suunnittelua vaativa kohde. Jatke on aiemmin kertonut, kuinka hankkeen rakennustöissä hyödynnettiin vanhoja tunneliverkostoja materiaalitoimituksiin.

   Alupro tuli projektiin, kun julkisivulle etsittiin sopivaa teknistä ratkaisua ja oikeaa toimittajaa. Arkkitehdin visiona oli kevyt metallijulkisivu, johon tulisi taustavalaistus ylhäältä päin. 

   Alupro laati ensin digitaalisia ja fyysisiä malleja metalliverkosta ja sen pistemäisestä kiinnityksestä. Juuri verkko valikoitui kohteeseen muun muassa sen kustannustehokkuuden ja keveyden vuoksi, jolloin sen kiinnittäminen PVP-taustaan onnistuisi vaivatta. Mallien pohjalta valittiin parhaiten arkkitehdin visiota vastaava ja käytännöllisesti paras ratkaisu toteutukseen.

   urhea-6

   Vedettyjen verkkojen pistekiinnityksellä varjot minimiin

   Pistemäinen kiinnitys on tapa häivyttää julkisivurakenteen kiinnikkeet niin, että ne eivät esimerkiksi luo ei-toivottuja varjoja. Erityisesti läpinäkyvissä rakenteissa pistekiinnitys auttaa pitämään katseen itse pinnassa eikä kiinnityksessä. Läpinäkyvissä ja esimerkiksi harvaan kiinnitetyissä julkisivuelementeissä pistemäinen kiinnitys saa taustan vaikuttamaan ilmavalta ja avoimelta.

   Urhea-hallissa arkkitehdin valaistusvisio voitiin toteuttaa mahdollisimman vähäisilellä varjojen muodostumisella, ja kevyttä verkkoprofiilin ilmettä ei ole häiritsemässä näkyviä kiinnitysrankoja. Käytännössä verkot niitattiin pistemäisiin kannakkeisiin.

   Pistekiinnitykseen tarvitaan lisäksi vähemmän materiaalia ja sitä kautta raaka-aineita, joten se on ympäristön kannalta kestävämpi valinta – kuten kevyt ja pitkäikäinen metallijulkisivu muutenkin.

   Kiinnitystapana pistekiinnitys sopii todella monipuolisesti erilaisiin julkisivuihin. Vain julkisivumateriaalin koko ja paino luovat jonkin verran rajoitteita. Esimerkiksi Urhea-hallissakin käytettyihin PVP-elementteihin ei voi kiinnittää kaikkein raskaimpia materiaaleja pistemäisesti. 

   urhea-5

   Metalliverkot täytyy aina limittää huolella

   Metalliverkko on materiaalina sellainen, että huolellisinkaan tuotantoprosessi ei voi täysin häivyttää metallin sisäisistä jännitteistä johtuvia muotoeroja. Valmistuksen aikana reunasilmät muotoutuvat verkossa aina hieman erilaisiksi. 

   Jos tavoitteena on häivyttää saumaa mahdollisimman paljon, verkot täytyy limittää vaakasuunnassa juuri oikein. Saumojen näkymistä voi häivyttää myös varaamalla verkkoihin hieman ylimääräistä mittaa ja tekemällä tarkesahaukset, mutta se ei ole yhtä kustannustehokas ja ekologinen ratkaisu kuin oikeanlainen limitys.

   Urhea-hallin verkot limitettiin pystysaumoissa noin 20 mm ja vaakasaumoissa yhden langan verran. Limityssuunta valittiin auringonvalon muodostaman varjostuksen mukaan. Yhdestä katselusuunnasta sauma on huomaamaton, toisesta sen erottaa selvemmin.
   Tutustu pistekiinnityksen tai vedettyjen verkkojen vaatimuksiin

   Pistemäinen kiinnitys on huomaamaton ratkaisu, jolla etenkin kevyet julkisivurakenteet voidaan kiinnittää ilman vaaka- tai pystypalkkeja. Urhea-hallun taustavalaistu julkisivu on hyvä esimerkki, kuinka ei-toivotut varjot voidaan minimoida pois viemästä huomiota. Se on monikäyttöinen ratkaisu, mutta taustarakenteen ja kiinnikkeiden vaatimukset on syytä selvittää huolella.

   Vedetty metalliverkko on hyvä esimerkki siitä, kuinka symmetriseksi ja kevyeksi verkkojulkisivun saa, kun materiaalin ja tuotteen ominaisuudet tunnetaan läpikotaisin ja verkkoon käytetään oikeaa limitystekniikkaa.

   Lue lisää vedettyjen verkkojen suunnittelusta asiatuntijaoppaasta!