Skip to content
  Suomi
   alupromarine_main

   Alupro Marine

   Perfect air

   We can filter out 99.9% of the water particles in the air — no more mist or water droplets in places where they can wreak havoc saving you downtime and money.

   Kupittaalle valmistui uusi näyttävä 10-kerroksinen pysäköintitalo

   Kupittaalle valmistui uusi näyttävä 10-kerroksinen pysäköintitalo

   Turun Kupittaan juna-asemalle valmistui uusi näyttävä 10-kerroksinen pysäköintitalo, jonka värikäs julkisivu antaa energiaa ympäristöönsä. Onnistunut julkisivuprojekti on jälleen yksi osoitus sujuvasta yhteistyöstä, jossa Alupro auttoi viemään arkkitehdin uniikin vision käytäntöön ja kehitti toimivat, räätälöidyt julkisivutuotteet kohteeseen. Vilkkaasti liikennöidyllä alueella rakennus on kaivattu lisä, ja se tuokin pysäköintipaikkoja noin tuhannelle autolle ja 90 polkupyörälle. Rakennus otettiin käyttöön keväällä 2023.

   Syyt onnistumisen taustalla voi kiteyttää kahteen asiaan: suunnitteluvaiheen onnistumiseen riittävän varhaisen yhteydenoton myötä sekä tietomallin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lue seuraavaksi julkisivuprojektista ja sen onnistumisen avaimista tarkemmin!

   Park City Kupittaa-3

   Pysäköintilaitoksen rakensi Turun Teknologiakiinteistölle rakennusyhtiö YIT. Pääarkkitehtina kohteessa toimi ARCO Architecture Company (ent. Schauman Arkkitehdit). Alupro toimitti T-sälejulkisivun arkkitehdin suunnitelmien pohjalta neljässä eri värissä.

   Näyttävä 10-kerroksinen pysäköintitalo sai uniikin julkisivun

   Kupittaan pysäköintitalo ei jää ilmeeltään muiden rakennusten varjoon. Alue kehittyy yhä, ja siellä on monenlaisia erilaisia rakennuksia eri ajoilta.

   ”Halusimme luoda julkisivun, joka ei ota suoraa suhdetta mihinkään naapurirakennukseen ja joka samalla sallii alueen laajentamisen”, ARCO:n projektiarkkitehti Juha Randelin kuvailee suunnitelmansa lähtökohtia.

   10-kerroksisen talon julkisivuun on valittu rohkeasti neljä väriä, jotka tekevät sen ulkoasusta mielenkiintoisen ja vaihtelevan. Julkisivun pystyteemaa korostavat näyttävästi alhaalta ylös nousevat yhtenäiset eri värein toteutetut sälelinjat.

   ”Rakennus erottuu muista rakennuksista värimaailmaltaan, mutta myös tekstuuriltaan”, täydentää projektin pääsuunnittelija Jari Tschernij.

   Park City Kupittaa-9

   Julkisivun muodostavat yhtenäiset eri värein toteutetut vaakasuorat sälelinjat. Alupro suunnitteli T-säleprofiilin vastaamaan arkkitehdin visioa.

   Arkkitehdin visio toteutui räätälöidyillä tuotteilla

   Visio julkisivun visuaalisesta ilmeestä oli yhteistyön alkaessa arkkitehdilla valmiina. Alupron tehtävänä oli varmistaa, että suunnitelma julkisivusta näkisi päivänvalon. ARCO:n mukaan siinä onnistuttiin erinomaisesti.

   ”Olen todella tyytyväinen – julkisivu näyttää hyvin tarkkaan siltä, millaiseksi sen olin luonnosteluvaiheessa ajatellut”, Randelin kiittää.

   Tällaiseen kohteeseen ei valmiita tuotteita löydy rautakaupasta tai tuotekatalogeista – siksi Alupron tehtäväksi jäi huolehtia, että parkkitalon erityispiirteet tulivat huomioiduksi. Esimerkiksi apurungon ja kiinnikkeiden suunnittelussa betonirungon valmistustoleranssit tuli ottaa huomioon, jotta mahdolliset heitot saadaan hallittua. Kohteeseen suunniteltiin säleprofiili, joka on optimoitu rasitusten mukaan.

   Alupro kehitti parkkitalon julkisivuun räätälöidyt tuotteet vakiotuotteiden rinnalle. Vakiotuotteista mukaan valikoitui vaakarunko, mutta esimerkiksi rungon kiinnikkeet tuli suunnitella erikseen valmistustoleranssien huomioimiseksi. Lisäksi T-säleprofiili suunniteltiin vastaamaan arkkitehdin näkemystä.

   ”Alupro tuntee tuotteensa niin hyvin, että heidän on helppo lähteä modifioimaan niitä kohteeseen sopiviksi”, Tschernij sanoo.

   Park City Kupittaa-4

   Varhainen yhteydenotto mahdollisti oikean julkisivuratkaisun löytämisen kustannustehokkaasti 

   Rakennuttajana toiminut YIT oli Aluprohon yhteydessä jo useita kuukausia ennen julkisivun rakentamista, jotta järkevän ratkaisun löytämiselle oli riittävästi aikaa. 

   Tärkeää oli, että julkisivu toteutettaisiin kustannustehokkaasti, turvallisesti ja ympäristö huomioiden. Kun julkisivun rakentamista ei vielä oltu aloitettu, pystyi Alupro kehittämään julkisivusuunnitelmaa ja varmistamaan, että ehdot täyttyvät ja arkkitehdin visio toteutuu.

   Tietomalli toi tehokkuutta suunnitteluun, tuotantoon ja asennukseen

   Alupro hyödyntää älykkäitä, kolmiulotteisia suunnittelumalleja miltei jokaisessa julkisivuhankkeessaan. Tietomallinnuksen eli BIM:n hyödyntäminen parantaa tiedonkulkua rakennushankkeissa, auttaa pysymään aikataulussa, vähentää päällekkäistä työtä ja pienentää virheiden mahdollisuutta.

   ARCO:n näkökulmasta Alupron vahvuuksia tässä projektissa olivat juuri tietomallit ja nykyaikaiset työvälineet. Niiden ansiosta tiedonkulku ja työnjako sujuivat kitkattomasti.
   "Tietomallien avulla yhteispeli on ihan eri maailmasta. Mallintamisen avulla pystytään huomaamaan kohdat, joita pitää vielä miettiä. On ehdottoman tärkeää, että toimittajan kanssa puhutaan suunnitteluvaiheessa samaa kieltä eikä katsota PDF-kuvia", kommentoi Tschernij.
   ARCO toimitti oman mallinsa IFC-muodossa, ja Alupro alkoi työstää sitä eteenpäin omilla detaljeillaan. Tietomallinnuksen avulla Alupro loi todellisen mallin kohteesta: käytännössä arkkitehdin visio yhdistettiin rakennemalliin täydentämällä siihen esimerkiksi kaikki kiinnitysosat. Näin saatiin malli, joka ohjasi Alupron kaikkea tekemistä aina suunnittelusta tuotantoon ja asennukseen saakka.

   ”Meidän mallimme oli luonnos, jonka Alupro ikään kuin korvasi yksityiskohtaisemmalla tietomallillaan”, Randelin selittää.

   Aikataulut alittuivat ja osin haastavat olosuhteet huomioitiin ennalta

   Tietomallista saatiin tieto esimerkiksi siitä, milloin kohteen mikäkin osa tulee viedä tuotantoon ja milloin sen tulee olla asennuksessa. Se toi tehokkuutta koko hankkeeseen ja auttoi aikataulujen pitämisessä ja jopa alittumisessa: Julkisivun asennusajaksi oli sovittu 16 viikkoa, mikä on varsin tiivis aikataulu näin suurelle, 8 000 neliömetrin kokoiselle julkisivulle. Silti julkisivu valmistui kaksi viikkoa etuajassa!

   Junaradan läheisyys teki ympäristöstä osittain haastavan. Yksi rakennuksen nurkista on junaradan yläpuolella, ja työmaan turvallisuuden takaamiseksi sekä suunnittelussa että asennuksessa otettiin huomioon muun muassa putoamisen estäminen sekä muut turvallisuuden elementit.

   Lisäksi kolmiulotteisen mallin jakaminen kohteen muille osapuolille sujuvoitti koko julkisivuhanketta. Esimerkiksi sähkö- ja IV-asentajat näkivät tietomallista todelliset paikat kiinnikkeille ja muille yksityiskohdille, mikä helpotti heidän työtään.

   Julkisivun asennustyöstä osa toteutettiinkin rakennuksen sisältä käsin, jolloin rata-alueelle ei tarvinnut tehdä katkoja. Nämä oli mietitty jo suunnitelma laatiessa, ja asennus sujui jouhevasti ja turvallisesti.

   Randelin ja Tschernij kiteyttävät lopuksi, että yhteistyö sujui Alupron kanssa äärimmäisen hyvin. Heille oli koko ajan selvää, mitkä asiat kuuluvat heidän tontilleen ja mitkä Alupron tontille.
   ”Kun kaikki menee näin jouhevasti, julkisivu on helppo toteuttaa ja se on semmoinen kuin millaiseksi Juha suunnitteli, niin kyllä se tuottaa lisäarvoa.”

   Lue lisää tietomallinnusosaamisestamme täällä!

   Park City Kupittaa-8

   Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä

   Kiinnostuitko kohteen ratkaisuista ja haluat kuulla niistä lisää? Tai kaipaatko apua suunnittelupöydällä olevan julkisivuhankkeen ratkaisujen valintaan? Kerro meille suunnitelmistasi tai tarpeistasi – autamme sinua toteuttamaan visiosi kestävästi ja katseita kääntävästi!

   Viemme suunnittelijan visiot käytäntöön – myös ne haastavimmat, joihin ei valmista ratkaisua vielä ole. Mitä aiemmin olet yhteydessä, sitä paremmin pystymme auttamaan sopivimman ja kustannustehokkaan ratkaisun löytämisessä sekä viemään visiosi toteen. 

   Yhteystietomme löydät täältä.