Skip to content
  Suomi
   alupromarine_main

   Alupro Marine

   Perfect air

   We can filter out 99.9% of the water particles in the air — no more mist or water droplets in places where they can wreak havoc saving you downtime and money.

   Työturvallisuus on meille tärkeää!

   Työturvallisuus on meille tärkeää!

   Työturvallisuusasioista emme ole koskaan valmiita tinkimään, koska haluamme, että jokainen meillä työskentelevä pääsee kotiin terveenä – jokaisen työpäivän päätteeksi. Olemme tänään työskennelleet Aluprolla 121 päivää ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia ja olemme ylpeitä tästä saavutuksesta! Suuntaamme kohti tapaturmien nollatavoite päämäärää kehittämällä päättäväisesti ja pitkäjänteisesti yrityksemme työturvallisuutta sekä työhyvinvointia.

   Operatiivinen johtaja Juhani Sopanen on työskennellyt Aluprolla vuodesta 2021 alkaen ja yrityksen työturvallisuuden kehittäminen kuuluu hänen vastuulleen yhdessä henkilöstön kanssa.

   Lähtökohtaisesti jokainen meistä haluaa lähteä terveenä kotiin, kukaan meistä ei vahingoita itseään tahallaan. Työturvallisuuden kehittyminen ja tapaturmattomuus on kuitenkin saavutus, joka ei toteudu itsestään, vaan sen eteen on tehty ja tehdään tosissaan töitä. Yhteinen työturvallisuustyö ja henkilöstön osallistaminen turvallisuustyöhön esimerkiksi turvallisuushavaintojen, 5S toimintamallin ja monien muiden systemaattisten käytäntöjen kautta on tärkeä osa turvallisuusjohtamista ja ennakoivaa käytännön turvallisuustyötä. Kaiken tämän tulee näkyä meidän päivittäisessä tekemisessämme ilman poikkeuksia”, Juhani kuvailee.

   Yrityksissä ja niillä työpaikoilla sekä työmailla, joissa turvallisuushavaintojen tekeminen on osa päivittäistä tekemistä, on tapaturmien määrä vähentynyt.  Turvallisuushavaintojen tekemisen tulee olla helppoa ja läpinäkyvää, jotta henkilöstö alkaa niitä tekemään. Turvallisuushavaintojen tekeminen ja riskien arviointi ovat työturvallisuuden kehittämisen perustyökaluja, joilla tehdään ennakoivaa työturvallisuustyötä. Jokainen havaittu ja korjattu havainto poistaa tapaturmanriskiä työympäristöstämme.

   nita-trukki-1

   Tuotannon työntekijä Nita Goman on työskennellyt Alupron lähettämössä nyt viisi vuotta.

   Siisteydellä ja hyllykaluston uusimisella on saatu parannettua työturvallisuutta varastossa ja lähettämössä sekä myös pihalla. Siisteyttä on lisännyt paljon se, ettei enää säilytetä toiminnan kannalta turhaa tavaraa ja materiaalia, vaan vapautetaan tila tuotteille, jotka liikkuvat. Näin on saatu sisällä kulkuväylät auki ja hyllyjen edustat tyhjiksi. Pihalla ei myöskään tarvitse enää etsiä ja kaivaa romukasoista mitään, vaan tavarat ovat järjestyksessä ja merkittyjä. Tämä on tehnyt työskentelystä paitsi turvallisempaa, myös paljon mukavampaa.”

   Tuotannon työntekijä Mika Vaaksio näkee työturvallisuuden kehittyvän yhteisponnistuksin.

   Minun mielestäni on hyvä asia, että työturvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn Aluprolla panostetaan hyvin. Onnistumme tekemään vielä turvallisemman työpaikan, kun jokainen osallistuu omalla tekemisellään ja havainnoillaan saamaan riskit minimiin. Varmasti on myös Aluprolle hyötyä, että järjestetään säännöllisesti työturvallisuuskoulutusta kuten ensiapukoulutusta ja alkusammutuskoulutusta.

   Tunnemme myös vastuumme kaupunkilaisia ja kaupungilla liikkuvia kohtaan, ja teemme parhaamme, etteivät työmaamme aiheuttaa vaaraa myöskään ulkopuolisille, koska rakennusalalla työturvallisuus työmaalla on kaikkien yhteinen asia Emme hyväksy yhtään tapaturmaa ja pyrimme ennaltaehkäisemään tapaturmat ja vaaratilanteet tunnistamalla sekä toimintaan että toimintaympäristöön liittyvät riskit ja suojatumalla niiltä. Tavoitteenamme on, että meillä tehdään mielekästä työtä terveessä, turvallisessa ja hyvinvoivassa työyhteisössä. 

   harri-turvallisuusblogi-1

   Asennuspäällikkö Harri Korhonen on työskennellyt Aluprolla vuodesta 2016 alkaen.

   Syksyllä 2023 tulee 7 vuotta täyteen Alupro:ssa ja olen nähnyt yrityksen kehitystä myös työturvallisuuden näkökannasta. Mitään suurempia työtapaturmia ei ole asennuksessa tullut, mutta kuitenkin sairaslomiin johtaneita työtapaturmia on jonkin verran joka vuosi tullut. Työturvallisuuteen on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota viimeisen 1–2 vuoden aikana niin työmailla, kuin myös Alupro:lla. Uutena asiana ovat tulleet turvallisuushavaintojen tekemiset, jotka on nyt saatu asennukseen jalkautettua. Tämän avulla työntekijät ovat alkaneet enemmän kiinnittämään huomiota ympäristöön ja virheet/puutteet tulevat paremmin ilmi ja näihin pääsee reagoimaan ennen kuin mitään ennättää tapahtumaan. Työtapaturmat ovatkin nyt laskussa ja pyritään jatkamaan samaa trendiä.

   Olemme aloittaneet nyt tavan juhlistaa jokaista 100 tapaturmatonta päivää. Se motivoi jokaista osaltaan työskentelemään turvallisuuden eteen”, kertoo Juhani ja lisää, ”Turvallisuus on meille yhteinen asia – Tänään siis ylpeänä iloitsemme jo yli 100 tapaturmattomasta päivästä yhtiössämme ja toivotamme turvallista työpäivää kaikille!