Skip to content
en fi
  Svenska
   alupromarine_main

   Alupro Marine

   Perfect air

   We can filter out 99.9% of the water particles in the air — no more mist or water droplets in places where they can wreak havoc saving you downtime and money.

   Snyggt och hållbart förverkligande av visioner

   Arkitektoniska metallytor

   Tidsbeständiga fasader

   Alupro planerar och utför de snyggaste arkitektoniska ytorna i norra Europa. Våra lösningar kan ses till exempel på stationer, bostadshus, offentliga byggnader, köpcentra, parkeringshallar och kontorsbyggnader. Vi skräddarsyr alltid produkter och leveranser efter kundens önskemål.

   Alupro är känt för sina högkvalitativa och mångfunktionella gallerlösnginar. Utöver dessa tillverkar och genomför vi olika arkitektoniska ytor genom att kombinera flera material. Alupro Oy har förbundit sig att bekämpa förorening av miljön och att använda resurserna på ett hållbart sätt.

    

   Högkvalitativa AluClik-fasadgaller

   Användningsområden:

   • Fasader
   • Solskydd
   • Skydds- och dekorgaller
   • Visuella skydd

   Multifunktionella PS-P -täckgaller

   Användningsområden:

   • Ventilationsfasader
   • Klädsel för undertak
   • Skyddsväggar för husteknik
   • Rumsdelare
   • Solskydd

   Rutgaller

   Användningsområden:

   • Fasader
   • Konstruktioner för sol- och insynsskydd
   • Klädsel inomhus
   • Sektionering och räcken inomhus

   Ventilationsgaller

   Våra lösningar:

   • Snögaller
   • IV-AV ventilationsgaller
   • Stormskydd
   • US-PV raka eller böjda ventilationsgaller
   • Vatten- och sandavskiljare

   Alupro har flera års erfarenhet av datamodellering

   Våra experter har följt utvecklingen av BIM sedan starten. Dessutom utvecklar vi hela tiden kompetensen. Ändringar inom byggandet och digitalisering är oundvikliga, och vi är fast beslutna att vara en del av det. Vi tar emot datamodellerna för din byggnad i IFC-format och bearbetar dem till offerter och massaberäkningar. Vi är nära samarbetspartner med våra kunder från början till slutet av deras projekt. Låt oss tillsammans göra något som vi kan vara stolta över under de kommande hundra åren.