First time contacting Alupro? Call us:

Snyggt och hållbart förverkligande av visioner

Alupro planerar och utför de snyggaste arkitektoniska ytorna i norra Europa.Våra lösningar kan ses till exempel på stationer, bostadshus, offentliga byggnader, köpcentra, parkeringshallar och kontorsbyggnader. Vi skräddarsyr alltid produkter och leveranser efter kundens önskemål.

Alupro är känt för sina högkvalitativa och mångfunktionella gallerlösnginar. Utöver dessa tillverkar och genomför vi olika arkitektoniska ytor genom att kombinera flera material. Alupro Oy har förbundit sig att bekämpa förorening av miljön och att använda resurserna på ett hållbart sätt.

Högkvalitativa AluClik-fasadgaller

Användningsområden:

 • Fasader
 • Solskydd
 • Skydds- och dekorgaller
 • Visuella skydd
Multifunktionella PS-P-täckgaller

Användningsområden:

 •  Ventilationsfasader
 • Klädsel för undertak
 • Skyddsväggar för husteknik
 • Rumsdelare
 • Solskydd
Rutgaller

Användningsområden:

 • Fasader
 • Konstruktioner för sol- och insynsskydd
 • Klädsel inomhus
 • Sektionering och räcken inomhus
Ventilationsgaller

Våra lösningar:

 • Snögaller
 • IV-AV ventilationsgaller
 • Stormskydd
 • US-PV raka eller böjda ventilationsgaller
 • Vatten- och sandavskiljare

Alupro har flera års erfarenhet av datamodellering

Våra experter har följt utvecklingen av BIM sedan starten. Dessutom utvecklar vi hela tiden kompetensen. Ändringar inom byggandet och digitalisering är oundvikliga, och vi är fast beslutna att vara en del av det. Vi tar emot datamodellerna för din byggnad i IFC-format och bearbetar dem till offerter och massaberäkningar. Vi är nära samarbetspartner med våra kunder från början till slutet av deras projekt. Låt oss tillsammans göra något som vi kan vara stolta över under de kommande hundra åren.

Ta med Alupro i projektet så tidigt som möjligt

Vi har ofta lösningar och idéer som sparar tid och kostnader inom allt från planering till genomförande. Det räcker att du har en idé eller vision.

Personer:

Matts Elmenius
Business Advisor
Tel. +46 705 266 865
matts.elmenius (at) alupro.com

Stefan Mantere
Sales Manager
Tel. +358 44 354 2997
stefan.mantere (at) alupro.com

Alupro Oy  / Ab | Norra Vallgatan 20 | 211 25 Malmö | Sweden