Laatu

Toimintapolitiikka

Alupron teknistä ja laadullista palvelua ohjaa asiakkaiden odotukset ja alumiinirakentamiseen liittyvät standardit. Toimintamme koostuu kokonaisvaltaisesta palvelusta, joka sisältää suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Toiminnassa huomioidaan kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkinnän vaatimukset ja toimintaan liittyvät lait.

Asiakkaiden odotusten tunnistaminen ja henkilöstön osaaminen ovat Aluprolle menestyksen ehto. Henkilöstön koulutus on osa jatkuvaa parantamista. Toteutamme henkilöstön hyvinvointia ja toimintaa kehittäviä kehityshankkeita, asetamme laaduntuottokykyä seuraavia mittareita vuosittain. Viestintä on osa laadunhallintaa, niin sisäisesti henkilökunnalle kuin ulkoisesti toimittajille ja muille sidosryhmille.

Toiminnassaan Alupro Oy on luonnollisesti sitoutunut noudattamaan ympäristönsuojelu- sekä työterveys ja -turvallisuus -lakeja ja vaatimuksia. Toiminnan ympäristönäkökohdat sekä työterveys ja -turvallisuusvaarat on kartoitettu. Henkilöstömme tunnistaa oman työnsä vaikutukset niin ympäristöön kuin työturvallisuuteen ja koko organisaatio sitoutuu ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi Alupro Oy on sitoutunut ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn sekä resurssien kestävään käyttöön.

Asiakas ja muiden vaatimusten huomioimiseksi olemme dokumentoineet prosessien menettelykuvaukset. Johto sitoutuu laadunhallinnan ylläpitoon, ja jokainen Alupron työntekijä sitoutuu noudattamaan sovittuja menettelyitä. Menettelyt sisältävät ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 3834-2 ja tuotestandardi 1090-1-2-3 vaatimukset.

Tuotehyväksyntä ja CE-merkintä

CE-merkintä koskee rakennustuotteita, joilla on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. Säleiköt ja ritilät eivät tällä hetkellä kuulu minkään harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan.

CE-merkitsemisen sijaan olemme toteuttaneet ratkaisuja rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä. Rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittaminen edellyttää päärakennesuunnittelijan asiantuntijalausuntoa, missä todetaan aiotun toteutuksen suunnitelmanmukaisuus. Tarkastelussa on huomioitu toteutukseen kohdistuvat olennaiset tekniset vaatimukset ja niiden suoritustasot, kuten kuormituskestävyys, palokäyttäytyminen ja pitkäaikaiskestävyys.

 

CE-merkittävät tuotteet

Mikäli sinulla on harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvia hitsattavia alumiinikokoonpanoja ja tuotejärjestelmiä, käänny puoleemme.

Valmistuksemme laadunvarmistus täyttää kaikki suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyvät ehdot, jotka on esitetty EN1090-1:2009 + A1:2011 standardissa.

 

Hitsausjärjestelmä ja EN 1090-1

Meillä on EN ISO 3834-2:2005 sertifikaatti alumiinin hitsausprosesseille 131 ja 141.

Hitsaajamme ovat pätevöitetty standardin EN ISO 9606-02 mukaisesti ja hitsausohjeemme on hyväksytty standardin EN ISO 15614-2 mukaisilla menetelmäkokeilla.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (pdf, 447 kt)

 

 

Huolehdimme ​teknologian elinkaaresta

Vain pieni osa kannettavan tietokoneen elinkaaren energiasta kuluu sen käytön aikana. Suurin osa energiasta kuluu valmistusprosessissa.

Tämän vuoksi tietokoneen eliniän pidentäminen on järkevää ja ympäristöystävällistä, sillä se vähentää päästöjä [CO2], energiankulutusta ja jätteiden määrää. Samalla säästetään tuotantomateriaaleja.